Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η Safe Pet System ανήκει στον όμιλο εταιριών της New Health System “N.H.S” που δραστηριοποιείται στον τομέα δημιουργίας και διαχείρισης προγραμμάτων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης για λογαριασμό οργανισμών, ασφαλιστικών εταιριών καθώς και της ίδιας.

Τα προγράμματα περίθαλψης της Safe Pet System δημιουργήθηκαν και υποστηρίζονται, από συμβούλους στον τομέα των υπηρεσιών υγείας και φροντίδας των κατοικίδιων συντροφιάς, επιστήμονες κτηνίατρους καθώς και εξειδικευμένους διαχειριστές προγραμμάτων περίθαλψης.

Η Safe Pet System έχει ως πρωταρχικό σκοπό, την παροχή προγραμμάτων περίθαλψης που εξασφαλίζουν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας στα κατοικίδια συντροφιάς των μελών/ασφαλισμένων της και παράλληλα την ένταξη τους σε ένα σύστημα πρόσθετων παροχών και υπηρεσιών που αφορούν όλο το φάσμα της φροντίδας των κατοικίδιων τους, συμβάλλοντας στην αναβάθμιση και στην ποιοτική διαβίωσή τους.


 

Η Εταιρεία για την πλήρη και αξιόπιστη υποστήριξη όλων των παροχών και υπηρεσιών, που προβλέπονται για τα μέλη των προγραμμάτων της, έχει δημιουργήσει ένα επιλεγμένο και γεωγραφικά κατανεμημένο δίκτυο συμβεβλημένων κτηνιατρικών κλινικών / κτηνιατρείων για την αντιμετώπιση όλων των περιστατικών υγείας.

Παράλληλα, η Safe Pet System έχει συμβληθεί και έχει αναπτύξει ειδικές συνεργασίες με Εταιρείες που υποστηρίζουν τα κατοικίδια συντροφιάς σε τροφές, περιποίηση - καλλωπισμός, εκπαιδεύσεις και κέντρα φιλοξενίας «pension», με σκοπό την παροχή πρόσθετων και σημαντικών καλύψεων για τον συνδρομητή / ασφαλισμένο της.

 

Safe Dog | Safe Dog plus | Safe Cat | Safe Cat plus4 προγράμματα περίθαλψης για τα κατοικίδια συντροφιάς


Safe_Dog_SPS
Safe_Dog_Plus_SPS
Safe_Cat_SPS
Safe_Cat_Plus_SPS